VinFast giới thiệu xe phiên bản giới hạn President - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL