Vingroup ra mắt ứng dụng Vinshop – mô hình bán lẻ B2B2C lần đầu tiên tại Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL