Virus Corona tồn tại trên thực phẩm đông lạnh trong 3 tuần nhưng nguy cơ lây nhiễm thấp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL