Virus gây bệnh Covid-19 tồn tại tối đa bao lâu trong môi trường ngoài cơ thể? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL