Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL