Vỏ cà phê của McDonald được sử dụng để sản xuất một số bộ phận của ô tô Ford - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL