Vợ ca sĩ Tấn Minh trượt khỏi danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL