Vợ chồng Lý Hải nghỉ dưỡng ở biển sau nhiều ngày "trú ẩn" tại nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL