Vợ chồng Lý Hải tất bật cứu trợ bà con miền Trung, dọn rửa bùn non sau lũ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL