Vợ chồng nghèo 8 năm cứu sống và cưu mang đứa trẻ đa dị tật - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL