Vợ chồng ông Obama ký hợp đồng kỷ lục 60 triệu USD viết hồi ký - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL