Vợ chồng thu gom rác thấy nhẹ lòng khi trả lại vàng, tiền cho khổ chủ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL