Tiền Giang: Vỡ đường ống, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL