Vợ Khắc Việt sinh đôi con đầu lòng, nhận "cơn mưa" lời chúc của dàn sao Việt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL