Vòi rồng lửa siêu hiếm gặp xuất hiện trong cháy rừng ở California - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL