Vốn góp 20 tỷ, Grab gánh khối nợ hơn 3.500 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL