Vốn hóa Thế Giới Di Động "bốc hơi" hơn 7.000 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL