Vsmart Live 4 đạt doanh số 10.000 máy sau 3 ngày mở bán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL