VTV6 chèn quảng cáo, logo khi chưa được VOV cấp sóng trận Việt Nam - Bahrain - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL