VTVcab bị “tố” coi thường khách hàng vì cắt kênh đột ngột - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL