Vụ 8B Lê Trực: Kỷ luật chuyển 5 thanh tra xây dựng từ quận lên... sở! - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL