Lời kể của nạn nhân vụ bắt cóc, kề dao vào cổ con tin nhiều giờ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL