Vụ cán bộ công an tham nhũng, bị giáng chức: Phó Giám đốc Công an Quảng Trị nói là "việc nội bộ" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL