Vụ "chai nước giải khát có ruồi": “Đừng vội khép tội anh Minh” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL