Vụ cháy công ty Rạng Đông: Binh chủng Hóa học sẵn sàng tẩy độc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL