Vụ cháy kho hóa chất: Tồn tại các hợp chất vượt chuẩn trong không khí - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL