Vụ hệ thống đèn chiếu sáng chỉ để “làm cảnh”: Chưa có đơn vị tiếp nhận - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL