Vũ "Nhôm" hầu tòa cùng Trương Duy Nhất: "Xin được ủng hộ 500 triệu cho quê nhà chống dịch" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL