Vụ ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp: "Không nên đặt vấn đề đại biểu có 2,5 triệu USD từ đâu ra" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL