Vụ thanh niên "ngáo đá" cầm dao, ôm bát hương cố thủ: Cảnh sát dùng lá chắn che đỡ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL