Vụ tiền điện "nhảy vọt" từ 501 nghìn lên 16 triệu đồng: Đình chỉ công tác Giám đốc điện lực Quỳ Châu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL