Vụ trường học ở TP.HCM thu tiền ghế ngồi chào cờ của học sinh: Yêu cầu trả lại khoản tiền đã thu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL