"Vua nhạc sến" Vinh Sử: Hát thương phận nghèo thu tiền không đếm xuể, cuối đời cô đơn hoàn tay trắng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL