Vừa rời trụ sở 200 mét, cán bộ phường ở Hải Phòng bị kẻ lạ mặt chém 3 nhát vào lưng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL