Vừa trở về từ Kenya, Phạm Hương đã tất bật với lịch trình dày đặc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL