Vừa xuất hiện, thiết kế của iPhone 11 Pro và Pro Max của nhà táo đã bị chê tơi tả - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL