Vướng mìn trong lúc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, một Trung úy nhập viện cấp cứu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL