Washington sắp đối mặt “sóng thần” biểu tình, Nhà Trắng bố trí lính bắn tỉa ứng phó - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL