Wendy (Red Velvet) ngã từ sân khấu cao 2m, chấn thương mặt và gãy xương chậu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL