Xã Lại Thượng phấn đấu nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL