Xả súng kinh hoàng ngay trong lớp học ở Nga, 2 sinh viên thiệt mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL