Xác định danh tính nhóm thanh niên xông vào cửa hàng quần áo chém người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL