Xác lập kỷ lục cho pho tượng gỗ Đại thi hào Nguyễn Du lớn nhất Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL