Xây dựng đế chế mỹ phẩm, lãi gần 2tỷ USD nhờ bán son và dưỡng da - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL