Xây dựng đường giao thông từ phế liệu nhựa, giải pháp thiết thực khắc phục vấn nạn ô nhiễm môi trường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL