Xe ben nổ lốp bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ Thăng Long - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL