Xe bồn phát hỏa trong lúc tiếp nhiên liệu, cây xăng bốc cháy dữ dội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL