Xe cẩu vướng dây diện, hàng ngàn hộ dân ở 2 tỉnh mất điện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL