Xe container "bay" qua dải phân cách, đâm đổ nhà dân ở Hà Tĩnh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL