Xe khách giường nằm đâm vào nhà dân, 2 người bị thương nặng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL